[ romana ] [ engleza ] [ germana ]
Prezentare Firma

S.C. ALLSTAR PROD S.R.L., firmă românească, cu capital privat, cu activitate bazată în principal pe producţie, a fost înfiinţată în 1994. Datorită percepţiei dinamicii vieţii economice, în 1997 conducerea a înfiinţat o firmă-soră: MURI BENZ OIL.

Cu toate ca obiectul celei de a doua activităţi este diferit – benzinărie, magazin de piese auto, bar, restaurant, motel, service, spălătorie auto – există o legătură între aceste două firme: calitatea serviciilor şi produselor, competenţa personalului, înţelegerea problemelor clientului şi căutarea satisfacerii acestuia. Toate acestea se împreunează în ceea ce în mediile de afaceri sau pe stradă este cunoscut sub numele de MBO.

O recunoaştere şi dovadă a calităţii oferite este certificarea sistemului de asigurare a activităţii conform ISO 9001/2000.

Producţia reprezintă peste 60% din volumul afacerilor din care 50% este destinată exportului. Ponderea principală o au prelucrările mecanice, la momentul actual existând în nomenclator peste 190 de piese şi subansamble. Producem piese din oţel carbon, oţeluri inoxidabile sau oţeluri speciale pentru echipamente de extracţie şi foraj, industria construcţiilor, diverse piese de schimb pentru maşini şi utilaje precum şi piese şi subansamble pentru beneficiari externi. Pe lângă producţia de serie preluăm şi comenzi curente pentru diverşi beneficiari, firme sau persoane fizice. Asigurăm reparaţii curente sau capitale pentru echipamente şi utilaje din domeniile forajului şi extracţiei, industriei textile, agriculturii, construcţiilor.
La solicitarea clienţilor avem oricând posibilitatea asimilării şi execuţiei de noi piese sau subansamble.
Colectivul nostru compus din specialişti are pregătirea necesară rezolvării oricărei probleme din domeniul prelucrării metalelor si confecţiilor metalice. Prelucrarea pe calculator a desenelor şi documentaţiei tehnice aferente asigură exactitatea şi viteza de lucru conform cerinţelor actuale.

"Clientul are Sentimente şi Reacţii, Nevoi şi Dorinţe, Noi Venim în Întâmpinarea Lor"

Deşi sunt entităţi economice şi juridice distincte, prima firmă fiind specializată în prelucrări metalice şi tâmplărie din PVC iar cea de-a doua desfăşurând activităţi comerciale (benzinărie, magazin de piese auto, bar, restaurant, motel) ceea ce le uneşte este calitatea produselor şi serviciilor oferite, promptitudinea cu care sunt satisfăcute cerinţele clienţilor, solicitudinea şi competenţa personalului angajat. Toate aceste caracteristici definesc sintagma care în percepţia partenerilor noştri de afaceri şi a publicului larg poartă un (re)nume: MBO. Acest (re)nume este confirmat şi de calificativele, distincţiile şi premiile conferite în timp:
- locul III pe judeţ obţinut în anul 1996 de S.C. ALLSTAR PROD S.R.L.;
- locul III pe judeţ obţinut în anul 1997 de S.C. ALLSTAR PROD S.R.L.;
- locul I pe judeţ obţinut în anul 1998 de S.C. ALLSTAR PROD S.R.L.;
- locul I pe ţară obţinut în anul 1999 de S.C. ALLSTAR PROD S.R.L.;
- locul I pe ţară obţinut în anul 2000 de S.C. MURI BENZ OIL S.R.L.;

Pentru rezultatele economice obţinute, în anul 2000 THE RISING STAR FOUNDATION din Marea Britanie a acordat firmei ALLSTAR PROD S.R.L. premiul "Stele ce răsar" pentru excelenţa în afaceri, premiu în valoare de 5.000 USD, sponsorizat de THE MARGARET THATCHER FOUNDATION şi înmânat d-lui director general Mircea Mureşan de către preşedintele României, d-l Emil Constantinescu.

Ponderea pe activităţi
Peste 50% din volumul de activitate îl deţine sectorul de producţie (prelucrarea metalelor, tâmplarie PVC, confecţii metalice) producându-se în prezent peste 250 de repere, ansamble şi subansamble, în serie sau la comandă.

Comerţul cu carburanţi şi piese auto ocupă un loc important în activitatea noastră (circa 40% din volumul de activitate) datorită plasamentului spaţiilor comerciale pe drumul european E60 şi nu în ultimul rând datorită calităţii produselor şi serviciilor oferite.

Pe lânga activităţile menţionate mai sus, devenite tradiţionale, mai punem la dispoziţia clienţilor si alte servicii: market, bar, restaurant, motel şi service auto.
POLITICA în domeniul CALITĂŢII – SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

Politica integrată S.C. ALLSTAR PROD S.R.L.
530-01 Rev.2

          Organizaţia noastră  a dezvoltat un Sistem de Management Integrat, pentru a asigura un bun renume organizaţiei noastre în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor de ALLSTAR PROD, cu privire la calitate, mediu, (impact potenţial complex privind poluarea aerului, apei, solului şi consum de resurse), sănătate şi securitate ocupaţională, în acest fel satisfăcând  pe deplin atât nevolile şi solicitările tuturor părţilor interesate, cât şi respectarea prevederilor legale în vigoare şi alte cerinţe aplicabile.
Manualul Sistemului de Management Integrat şi toate documentele specifice sunt obligatorii pentru întregul personal, scopul nostru fiind de a desfăşura o activitate de calitate, de a creea responsabilitate faţă de mediul înconjurător, de a îmbunătăţi continuu siguranţa locurilor de muncă şi performanţă de mediu. Echipa managerială a organizaţiei noastre a angrenat întreg personalul care participă direct sau indirect la procesul de producţie în vederea obţinerii produselor de calitate, respectând normele de protecţia mediului şi securităţii muncii, pentru îndeplinirea şi respectarea obiectivelor stabilite în cadrul Sistemului de Management Integrat.
În calitate de Director General, voi depune toate eforturile ca să asigur eficacitatea Sistemului de Management Integrat, prevenirea poluării, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă.
Pentru a asigura implementarea proceselor adecvate care să asigure îndeplinirea cerinţelor clienţilor, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă iar obiectivele sistemului integrat să fie atinse, managementul la cel mai înalt nivel se angajează să analizeze periodic sistemul de management.
   1.Obiective în domeniul managementului calităţii:
     1.1 Menţinerea şi dezvoltarea SMI şi continua îmbunătăţire a acestuia.
     1.2 Asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, prin furnizarea promptă a unor produse şi servicii de calitate.
     1.3 Instruirea şi motivarea întregului personal, implicat în mod responsabil şi conştient în obţinerea calităţii.
   2.Obiectivele şi ţintele de mediu vor fi stabilite şi analizate periodic, asigurându-se în acest scop cadrul organizaţional necesar.
   3.Obiective în domeniul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă:
     3.1 Evaluarea riscurilor asociate activităţilor ori de câte ori au loc modificări ale proceselor, practicilor sau resurselor.
     3.2 Instruirea, formarea şi perfecţionarea angajaţiilor în corelaţie cu sarcinile de muncă şi cu riscurile la care sunt expuşi.
     3.3 Îmbunătăţirea continuă a nivelului de securitate la locurile de muncă prin măsuri care iau în considerare principiile generale de prevenire.
     3.4 Instruirea responsabilităţii angajaţilor faţă de propria sănătate şi securitate.

     Prezenta declaraţie de politică în domeniul calităţii şi mediului este disponibilă  publicului prin afişarea la intrarea sediului societăţii şi prin accesarea www.allstar.ro, comunicată şi înţeleasă de către toţi angajaţii, fiinf analizată şi actualizată periodic de către management.

            Director General: Mureşan Mircea
16.12.2006